A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 10:45  Dodał: U. Witkowska

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.: poz. 650, poz. 723, poz. 1365).

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 10:20  Dodał: U. Witkowska

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniu 10 października 2018 r. zostało wystosowane do Prezesa Rady Ministrów wystosowane zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę kwoty 3.499.222,80 zł z tytułu wadliwego nadzoru nad działalnością samorządu Miasta Sejny, co skutkuje drastycznym upośledzeniem wykonywania zadań samorządu wobec mieszkańców do roku 2022.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 09:16  Dodał: U. Witkowska

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny znajduje się w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-10-2018 14:49  Dodał: U. Witkowska

Burmistrz Miasta Sejny oraz Burmistrz Miasta Szczuczyn zapraszają na podsumowanie wspólnej inicjatywy „Sejny – Szczuczyn – Ciechanowiec – Mońki”, przedstawienie efektów współpracy oraz ogłoszenie wyników konsultacji technicznych inkubatora przedsiębiorczości w Sejnach.

Burmistrz Miasta Sejny przedstawi również efekty realizacji ugody z Fundacją im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” oraz rozliczenie finansowe darowizny fundacji.

Konferencja prasowa odbędzie się w Urzędzie Miasta Sejny w dniu 16.10.2018 r. o godz. 12.00


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-10-2018 13:03  Dodał: U. Witkowska

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji wspólnej Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska i Komisja Planu Budżetu i Finansów Rady Miasta Sejny, a także obrady nadzwyczajnej LIX Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 19 października 2018 r. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-10-2018 10:24  Dodał: U. Witkowska

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” LGD zaproszena na spotkania informacyjno- szkoleniowe, które odbędą się w:

- Suwałkach 17.10.2018 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
- Sejnach 19.10.2018 – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-10-2018 10:17  Dodał: U. Witkowska

Mieszkańcy ulic: 1 Maja, Akacjowej, Brzozowej, Cisowej, Dębowej, Elektrycznej,  Jerzego Grodzińskiego,  Jeziornej,  Jodłowej, Kasztanowej, Klonowej, Lipowej, Łąkowej, Topolowej, Wierzbowej, Władysława Broniewskiego, Zawadzkiego bez Nr 6  głosują w Ośrodku Kultury w Sejnach, a nie jak dotychczas w Szkole Podstawowej w Sejnach.

Pozostałe siedziby komisji pozostają bez zmian.

Poniżej, w załączeniu, znajduje się Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny z dnia 4 września 2018 r.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 08-10-2018 12:20  Dodał: U. Witkowska

Wyniki naboru wniosków na realizację w 2018 roku programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przez jednostki organizacyjne Miasta Sejny.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-10-2018 12:14  Dodał: U. Witkowska

Burmistrz Miasta Sejny i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce serdecznie zapraszają na "Dialog Obywatelski o przyszłości Europy" z udziałem Filipa Skawińskiego, Analityka Politycznego Przedstawicielstwa KE w Polsce. Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 8 października 2018 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury, w  w Sejnach, ul. 1 Maja 17.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-10-2018 08:37  Dodał: U. Witkowska

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.: poz. 650, poz. 723, poz. 1365), Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny www.um.sejny.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny umieszczona została oferta realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Seniora 2018” zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Sejnach, ul. Wileńska 10.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ..  248